Federacja Szkół Żeglarskich - ISSA

 WYKAZ CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI :

Certyfikaty umiejętności Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich - ISSA (International Sailing Schools Association). Poświadczają umiejętność samodzielnego prowadzenia jednostek żaglowych na śródlądziu. Potwierdza, iż osoba, która go posiada ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować jachtem.

Certyfikaty sa honorowane w krajach EU 

 

QUALIFIED CREW - Wykwalifikowany członek załogi                                                        

To certyfikat dla osób, które odbyły podstawowe szkolenie w zakresie obsługi jachtu.

Certyfikat potwierdza, że mogą być pomocni przy prowadzeniu jachtu, obejmować

wyższe funkcje  w załodze jachtu morskiego.

Zakres szkolenia

 

INLAND SKIPPER - Sternik śródlądowy                                                                                                                                                                  

To certyfikat dla osób, które chcą posiadać umiejętności wystarczające do

samodzielnego prowadzenia jachtów na śródlądziu.

Poza teoretycznym i praktycznym szkoleniem żeglarskim osoby te muszą

przejść szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zakres Szkolenia

 

INSHORE SKIPPER - Sternik Jachtu w żegludze przybrzeżnej          

To certyfikat amatorski potwierdzający podstawowe umiejętności i doświadczenie

wystarczające do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego z silnikiem pomocniczym

w żegludze przybrzeżnej.

Zakres Szkolenia

 

MASTER OF YACHT - Sternik Jachtu w żegludze pełnomorskiej

(offshore  Skipper) To certyfikat amatorski potwierdzający zaawansowane umiejętności

wystarczające do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego z silnikiem pomocniczym również

w żegludze pełnomorskiej.                                                                                                                                                                            

 

MASTER OF  YACHT Commercial - Kapitan Jachtowy

To certyfikat potwierdzający umiejętności do prowadzenia jachtu żaglowego z

silnikiem pomocniczym na zawodowym poziomie.

Jest on użyteczny dla osób, które zajmują się komercyjnym prowadzeniem

jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym na morzu.