Regulamin Rejsu

1.

W rejsie turystycznym, szkoleniowym na stopień żeglarza lub regatowym organizowanym przez Szkołę Żeglarstwa Szekla udział biorą:

 1. uczestnicy - żeglujący turystycznie lub osoby z doświadczeniem żeglarskim, przygotowujące się praktycznie do egzaminu na stopień.
 2. kadra, którą stanowią:
  • Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego odpowiedzialny za realizację programu szkolenia i sprawy organizacyjne rejsu (w przypadku rejsu turystycznego nie ma takiej funkcji - wszelkie obowiązki pełni wtedy Komandor Rejsu).
  • Instruktorzy, żeglarze, sternicy - skipperzy jachtów.
  • Komandor Rejsu odpowiedzialny za sprawy organizacyjne rejsu, trasę, podział załóg itp. (jeżeli organizator rejsu nie wyznaczy Komandora jego obowiązki pełni KWŻ).

2.

Uczestnicy mogą wybrać ze swego grona Starszego Kursu, który reprezentuje ich wobec Komandora i KWŻ.

3.

Uczestnicy rejsu podzieleni są na 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-osobowe załogi (w zależności od jachtów załogi mogą być bardziej lub mniej liczne).

 1. załogi dzielą między siebie obowiązki takie jak klarowanie jachtu, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, itp., oraz wykonują obowiązkowe prace zlecone przez Komandora Rejsu i KWŻ (np. pilnowanie jachtów na postoju, przygotowanie ogniska itp.).
 2. w trakcie zajęć szkoleniowych lub pływania rekreacyjnego składy zamustrowanych załóg mogą ulegać zmianom odpowiednio do potrzeb o czym decyduje KWŻ.

4.

W trakcie zajęć jachtem z określonym zespołem uczestników dowodzi instruktor- sternik. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać wszelkie jego polecenia natychmiast, bez dyskusji i sprzeciwów. Do obowiązków uczestników rejsu należy w szczególności utrzymanie porządku i klaru na jachcie oraz sprzątania po posiłku, zostawianie miejsca postoju w stanie niepogorszonym.

 1. ewentualne skargi i zażalenia uczestnicy składają osobiście na piśmie komandorowi lub KWŻ po zakończeniu dziennego programu szkolenia.

5.

Uczestnikom rejsu nie wolno bez zgody Komandora lub KWŻ. (ewentualnie przez instruktora służbowego, po przyznaniu mu takich uprawnień przez KWŻ):

 1. opuszczać jachtów lub rejonu cumowania w godzinach postoju i w porze nocnej.
 2. Pływać lub kąpać się - także w czasie wolnym w miejscach nieoznakowanych jako kąpieliska strzeżone z dozorem WOP na miejscu. Zabronione są kąpiele w trakcie żeglowania lub kotwiczenia jachtu na akwenie.

6.

Zabrania się picia alkoholu pod jakąkolwiek postacią w trakcie rejsu (także piwa). Uczestnicy, którzy nie zastosują się do tego, mogą być usuwani z grona uczestników rejsu bez zwrotu poniesionych kosztów. Zabrania się palenie tytoniu na pokładzie jachtu.

7.

KWŻ wraz z Komandorem uprawniony jest do podejmowani decyzji dotyczących organizacji i przebiegu rejsu w szczególności:

 1. organizacji kontroli szkolenia,
 2. wyznaczania wacht dyżurnych, nocnych.
 3. zwalniania z zajęć uczestników rejsu w związku z chorobą lub innych ważnych względów.
 4. załatwiania wszelkich spraw koniecznych do sprawnego i bezpiecznego przebiegu imprez.

8.

W trakcie rejsu wszystkich obowiązują ogólne zasady etykiety jachtowej i normy jeśli nie dobrego, przynajmniej "dostatecznego" wychowania. Za oczywiste uznaje się więc m. in.: oddawanie czci banderze, dbałość o jacht i kulturę osobistą, udzielanie pomocy młodszym, słabszym fizycznie czy mniej sprawnym, właściwe odnoszenie się żeglarzy do koleżanek uczestniczących w rejsie, używanie słów nieparlamentarnych jedynie w wyjątkowych sytuacjach, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego wyznaczonych, troskę o wygląd i stan przyrody regionu.

UWAGA - BARDZO WAŻNE!

Obowiązują zakazy

 • wchodzenia z rufy jachtu do wody przy pracującym silniku,
 • popychania się na jachcie, wrzucania do wody, kąpieli samodzielnych, oraz kąpieli z jachtu w czasie żeglugi lub stojącego na kotwicy na otwartym akwenie (wyjątek: dopuszczalne po zezwoleniu ratownika WOPR pod jego nadzorem),
 • chodzenia w klapkach itp. obuwiu po jachcie, gotowania w czasie żeglugi,
 • wchodzenia na jacht bez otrzepania i wytarcia obuwia, chodzenia po żaglach!

W czasie gotowania i przygotowania posiłku o zgodę na wejście lub zejście z jachtu trzeba zapytać kuka.