Żeglarz jachtowy - kurs Gdynia

 

ŻEGLARZ JACHTOWY

 

Podstawowy patent Polskiego Związku Żeglarskiego, pozwalający samodzielnie prowadzić jednostki żaglowe. Nie tylko jest wymagany prawnie, ale przede wszystkim potwierdza, iż osoba która go posiada ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować jachtem.


UPRAWNIENIA

 • Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
 • Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Uwaga! Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

 • Ukończone 12 lat (od osób poniżej lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów).
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub wpisem w Książeczce Żeglarskiej.
 • Udowodnione posiadanie umiejętności pływania (oświadczenie rodziców lub karta pływacka).

 

DRUKI DO POBRANIA

Druk zgody rodziców

Wniosek o wydanie Patentu

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu

 

 

ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIONY JEST DO:

 • Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Dz. U. z 2006 r., nr 105, poz. 712 - z późniejszymi zmianami) jest uprawniona do:
 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.
 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

 

 

ZAKRES SZKOLENIA

 

 

Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: przepisy, budowę i obsługę jachtu, teorię żeglowania, locję śródlądową, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie oraz manewrowanie jachtem.

 

TRYB SZKOLENIA

Proponujemy kilka sposobów odbycia szkolenia. Każdy może wybrać optymalny dla siebie.

 • Kurs stacjonarny -7 dni-
 • Początek w poniedziałek godzina 09:00
 • Zakończenie w niedzielę o godzinie 1500
 • Zajęcia są prowadzone codziennie w trzech blokach szkoleniowych 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 20:00.
 • Kurs weekendowy -4 do 5 weekendów-
 • Kursant sam wybiera weekendy, w których chce uczestniczyć w zajęciach.
 • Początek w sobotę o godzinie 09:00
 • Zakończenie egzaminem w niedzielę godzina 15:00
 • Kurs mobilny - Kursant sam wybiera dni i bloki szkoleniowe, w których może uczestniczyć.
 • Egzamin egzaminem w wybraną niedzielę o godzinie 15:00. 

 

Szkolenie śródlądowe - Istnieje możliwość uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego PZŻ na Jeziorze Wdzydze. Więcej szczegółów 

 

CENA KURSU 750 PLN

Koszt egzaminu i wystawienie patentu:

 • Dorośli - 250 PLN
 • Uprawnieni do zniż - 125 PLN 

 

 

ŻJ-GDYNIA - book